Cách vận chuyển

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh trên toàn thế giới, chẳng hạn như DHL hoặc FedEx hoặc TNT hoặc UPS hoặc EMS / Air Mail giao nhận khác cho lô hàng.

Thời gian giao hàng sẽ cần 2-3 ngày đến hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới cho DHL / UPS / FedEx / TNT.

Chúng tôi cung cấp Giao hàng miễn phí bằng DHL hoặc FedEx nếu tổng đơn hàng hơn 1000 USD.