Công cụ trao đổi tiền tệ | Chuyển đổi tiền tệ | Máy tính tỷ giá

Tất cả các số liệu là giá trung bình trực tiếp, không dành cho người tiêu dùng và chỉ dành cho mục đích thông tin.